Pon - Pt 8:00 - 16:00

Outsourcing IT

Podpisanie umowy serwisowej oznacza dla Państwa koniec zmartwień z utrzymaniem własnego systemu komputerowego, co pozwala na skoncentrowaniu się na właściwej działalności Państwa firmy.

Umowę zawiera się na okres jednego roku, z możliwością rozwiązania przez każdą ze stron z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. W przypadku licencjonowanych produktów 6 miesięcy.

Stała obsługa serwisowa, co oznacza:

Korzyści:

Outsourcing pozwala skupić się na kluczowych dla firmy zadaniach, co wpływa na optymalizacje kosztów obsługi wybranego procesu w dziale IT.
Firmy oszczędzają, nie muszą inwestować w szkolenia dla własnych pracowników, w technologie i dodatkowe metry powierzchni biurowej.
Redukcja kosztów dzięki oddaniu niektórych działów może dochodzić do ponad 60%.
Przedsiębiorstwa decydują się na outsourcing również dlatego, że same nie mają możliwości prowadzenia takiej działalności.
Uniezależnienie od wypadków losowych, zwolnień czy urlopów pracowników działu IT.
Minimalizacja ryzyka zatrudnienia nieodpowiednich osób.